Case tuote-esittely

Toteutus:

 • 450 konsulenttipäivien organisointi
 • Aikataulun ja myymäläkierroksen suunnittelu
 • Vaatteiden ja muun myyntipistemateriaalin tilaaminen

Myymälätoiminta:

 • Tuotteiden maistatus
 • Tuoteperheen myynninedistäminen
 • Päivittäinen raportointi

Laadun varmistaminen:

 • Tyytyväisyyskysely myymälöille ja kuluttajlle
 • Valokuvaus
 • Toiminnan kehittäminen tulosten pohjalta

Tulokset:

 • Aktiviteetteja pidettiin erittäin sopivina
 • 61 % asiakkaista osti maistatettavia tuotteita