Case Kampanjapystytys

Myymäläpinta:

  • 180 myymälää valtakunnallisesti

Toteutusajankohta:

  • Yhden iltapäivän aikana kello 14-21

Toteutus:

  • Myymälämateriaalin toimitus menekinedistäjille
  • Telinepystytys ja POS-materiaalien esillepano myymälässä
  • Raportointi on-line sekä valokuvaus.

Lopputulos:

  • Tuotteiden valtakunnallinen esillelaitto yhdessä mainoskampanjan kanssa näkyi asiakkaalle erinomaisina myyntilukuina
  • Pistekohtaisen raportoinnin avulla asiakas pystyy kehittämään sisäisiä toimintojaan